Noodziekten

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Acute spoel interstitiële nierziekte is een inflammatoire interstitiële ziekte van nierweefsel gepaard met een ontsteking van nierspoelen. Het kan een primair of secundair proces zijn voor glomerulonefritis-beschadiging of veranderingen in de niervaten. Acute spoel interstitiële nierziekte duurt minder dan 3 maanden. De meest voorkomende oorzaken zijn het gebruik van medicijnen.

Table of Contents

Acute glomerulonefritis

Acute glomerulonefritis (post-perfecte glomerulonefritis) is een plotseling optredende, acute en zelflimiterende aandoening. Het treedt op als een gevolg van infectie met beta-hemolytische streptokokken (minder vaak met andere bacteriën en zelfs virussen). De eerste symptomen verschijnen meestal 1-3 weken na de infectie. Acute glomerulonefritis.

Snel vorderende glomerulonefritis

Snel vorderende glomerulonefritis is een syndroom van kenmerkende symptomen met een typisch microscopisch beeld van het weefsel (met de aanwezigheid van de zogenaamde ‘glomerulonefritis’). (bijvoorbeeld halve manen, soms met tekenen van necrotiserende vasculitis). De ziekte wordt gekenmerkt door een plotselinge verslechtering van de nierfunctie (binnen drie maanden daalt de glomerulaire filtratie met minstens de helft) – onbehandelde leads alleen daarna.

Alport-team

Alport-team (Latijn) Syndroma Alproti) behoort tot de groep van ziekten die erfelijke nefropathieën worden genoemd en wordt veroorzaakt door het optreden van stoornissen in de structuur van de structurele component, de zogenaamde. Type IV collageen. De onjuiste vorm ervan leidt tot schade aan de nieren (glomeruli) en een verminderd functioneren van de ogen en het gehoor. De genetische achtergrond is aangetoond (voorkomen.

Mesangious glomerulonephritis

Mesangious glomerulonephritis is een uitstekende glomerulopathie die wordt gekenmerkt door een typisch morfologisch beeld, en klinisch wordt het meestal gemanifesteerd door hematurie en proteïnurie met lage intensiteit. Mesangious glomerulonephritis kan op elke leeftijd voorkomen, met een prevalentie van mannen. Bepaalde genetische predisposities worden als de oorzaak beschouwd.

Lupus nefropathie

Lupus-nefropathie is een morfologische verandering die optreedt in de nieren tijdens systemische lupus erythematosus met een kenmerkend ziektebeeld. Nierlijk interstitiaal weefsel is vaak betrokken bij het verloop van de ziekte (interstitiële nierontsteking treedt op). Lupus-nefropathie ontwikkelt zich meestal gedurende de eerste drie jaar van de ziekte en de nierbetrokkenheid ontwikkelt zich.

Renale osteodystrofie

Renale osteodystrofie is een pathologische aandoening die optreedt bij mensen met chronisch nierfalen. Het wordt gekenmerkt door botaandoeningen als gevolg van veranderingen in calcium-fosforisch metabolisme. De vormen van renale osteodystrofie Osteodystrofie met versnelde botomzetting wordt gekenmerkt door toegenomen botafbraak en gedeeltelijk versnelde botreconstructie. In zwaardere.

Chronisch nierfalen

Chronisch nierfalen is een onomkeerbare aandoening die gepaard gaat met een progressieve verslechtering van de nierfunctie. Het aantal functionele nefronen neemt af als gevolg van morfologische veranderingen in nieren bij patiënten met diabetes (diabetische nefropathie), hypertensie (hypertensieve nefropathie), glomerulonefritis, katheterische en interstitiële nierziekten, enzovoort.

Reumatische steen

Niersteen is een ziekte bestaande uit de vorming van afzettingen uit de bestanddelen van urine en hun ophoping in de urinewegen. De meeste afzettingen zijn aanwezig in de nieren zelf. Chemische stoffen neerslaan niet uit de urine totdat hun concentratie die van de zogenaamde “chemische verbindingen” overschrijdt. oplosbaarheid drempel. Onder de factoren die nierstenen begunstigen of induceren zijn: hoge concentratie.

Focussegmentale glomerulonefritis

Acute segmentale verharding van de glomeruli is een nieraandoening die optreedt bij ernstige proteïnurie, die in de loop van de tijd toeneemt en aanhoudt; meestal leidt dit tot een verminderde nierfunctie. In het morfologische beeld worden fibrose en glazuur aangetroffen in de delen van de nierglomeruli (focale laesies) en alleen in de delen van de vasculaire lus (laesies).

Acuut nierfalen

Acuut nierfalen is een plotselinge, meestal omkeerbare, nierfunctiestoornis, die zich uit in een afname van het uitgescheiden volume van de urine en een toename van de bloedbestanddelen die worden uitgescheiden door de nieren (deze organen zijn inefficiënt – ze kunnen de uitscheiding van bepaalde stoffen niet aan) . Er zijn drie soorten acuut nierfalen: – de vorm van het prenus is de meest voorkomende.

Submicroscopische glomerulonefritis

Submicroscopische glomerulonefritis behoort tot de groep van glomerulopathieën en wordt gekenmerkt door nefrotisch syndroom en volledige afwezigheid van veranderingen in nierweefsel in de lichtmicroscoop. afplatting van podocyte scheuten in een elektronenmicroscoop. Het is de meest voorkomende oorzaak van de aanwezigheid van eiwitten in de urine bij kinderen en komt ook voor bij mensen.

Diabetische nefropathie

Diabetische nefropathie is een complicatie van diabetes, vaak leidend tot terminaal nierfalen. De essentie van de ziekte is de ontwikkeling van morfologische en functionele veranderingen in de nieren als gevolg van blootstelling aan langdurige hoge niveaus van bloedsuikerspiegel die door de nieren stromen. Bij type I diabetes komen nefropathie en nierfalen voor bij ongeveer één op de drie patiënten en bij type.

Difterie glomerulonefritis

Glomerulopathie ook bekend als glomerulopharynous membraneuze nefropathie behoort tot de groep van glomerulopathies. De ziekte is gebaseerd op morfologische veranderingen in het basaalmembraan van glomeruli, die worden beschadigd door immunologische complexen (een dergelijk complex is een gecombineerd molecuul van antigeen en antilichaam), wat zich uit in een verhoogde concentratie van eiwitten in het lichaam.

Barrière nefropathie

Barrière nefropathie is een aandoening van verminderde urinedrainage als gevolg van verminderde permeabiliteit van de urinewegen. Deze aandoening leidt tot veranderingen in nierweefsel en verminderde nierfunctie. De meest voorkomende oorzaken bij vrouwen van vóór de leeftijd van 60 jaar zijn de volgende: Bij oudere mannen is sprake van prostaathypertrofie (zelden kanker).

Nierspiraalzuren

Nierspiraalzuren zijn ziekten met verminderde nierfunctie en normale nierglomerulonefritis. Dit zijn aangeboren of verworven stoornissen van blijvende of voorbijgaande aard. Ze kunnen andere omstandigheden vergezellen. Dichtere spoelacidose Dichtere spoelacidose, of type 2 spoelacidose, is een syndroom van symptomen die zijn geassocieerd met.

Difterie glomerulonefritis

Difterie glomerulonefritis (of mesangiale-efritische glomerulonefritis) is een glomerulopathie die voorkomt bij de meeste patiënten met significante hoeveelheden eiwit in urine en actief urinesediment (met erytrocyten en rollers) met typische morfologische veranderingen gedefinieerd als mesangiale groei en verdikking van de vaatwand.

Nefrotisch syndroom

Niet meer dan 150 mg eiwit wordt in de urine van een gezonde persoon per dag uitgescheiden. Nefrotisch syndroom wordt beschreven als wanneer het dagelijkse eiwitverlies groter is dan 3,5 gram – dit is het basiscriterium van nefrotisch syndroom. Bovendien is er een verlaagde serumalbumine-concentratie (door de verhoogde permeabiliteit van het basaalmembraan van glomeruli ontwikkelt proteïnurie).

Chronische spoel interstitiële nierziekte

Chronische katheterbedplassende nierontsteking is een ziekte van renaal interstitiaal weefsel met gelijktijdige nierontsteking. Dit type nefropathie wordt herkend wanneer het minimaal drie maanden duurt. Het wordt meestal veroorzaakt door medicijnen (voornamelijk pijnstillende nefropathie), chemische stoffen, waaronder cadmium en lood, en stofwisselingsstoornissen in de vorm.

Afvoer van bellen en ureters

Blaas-ureterale uitstroom wordt veroorzaakt door het naast elkaar bestaan van abnormale anatomische en functionele aandoeningen van de urinewegen. Fysiologisch zorgt de combinatie van ureter en blaas ervoor dat de urine in de blaas stroomt, maar voorkomt dat de urine terugkeert naar de urineleider. Deze eigenschap beschermt de nier aanzienlijk tegen het binnendringen van bacteriën en urine.

Meervoudige nierdegeneratie

Meer-bloedige renale degeneratie is een genetische ziekte die wordt gekenmerkt door meerdere cysten in zowel de corticale als de nierkern (er moet worden opgemerkt dat andere cystische veranderingen in de nieren meervoudig of enkelvoudig, unilateraal of bilateraal kunnen zijn en aangeboren of verworven kunnen zijn). Afhankelijk van het type overerving is dit anders.

Geboren afwijkingen van de urinewegen

Ingeboren afwijkingen van de urinewegen zijn alle anatomische afwijkingen die optreden in de urinewegen en worden veroorzaakt door factoren die optreden tijdens het spiraaltje. Deze nadelen omvatten anomalieën in de ureter, blaas en urethra, die kunnen optreden met een abnormaal aantal organen of met een abnormale orgaanconstructie.

Hemolytisch-uremisch syndroom

Het hemolytisch-uremisch syndroom is de meest voorkomende oorzaak van acuut nierfalen bij zuigelingen en de jongste kinderen. Het is een syndroom dat zich manifesteert in ernstige bloedarmoede veroorzaakt door het uiteenvallen van rode bloedcellen, met een dominante beschadiging van de nierfunctie. De oorzaak van het syndroom is in de meeste gevallen Escherichia coli of Shigella-toxine-producerende bacteriën. Bron.

Infecties van de urinewegen

Infectie van de urinewegen heeft te maken met veel klinische aandoeningen – ze worden gediagnosticeerd, zelfs als er geen klinische symptomen in de urinewegen zijn in de aanwezigheid van micro-organismen. Soms is er een vorm van ziekte met sepsis en de ontwikkeling van nierfalen. De meest algemene definitie van urineweginfectie is dat het een toestand is waarin micro-organismen in de weg aanwezig zijn.

Nietrzymanie moczu bij vrouwen

De internationale definitie is dat Nietrzymanie moczu een aandoening is waarbij een gebrek aan controle over plassen hygiënische problemen veroorzaakt en mensen-tot-mensen-contacten belemmert. Nietrzymanie moczu wordt niet beschouwd als een afzonderlijke ziekte-entiteit, maar alleen als een symptoom dat kan optreden in geval van functionele stoornissen en pathologieën in de lagere wegen.

Verwondingen aan de blaas

Blaasletsels zijn verdeeld in gesloten (scheuren) en open (verwondingen) verwondingen. Het eerste type schade wordt veroorzaakt door doffe verwondingen in het gebied van de onderbuik, meestal bij mensen die onder invloed zijn van alcohol met een overvolle blaas. Schade aan de urineblaas ontstaat vaak als gevolg van bekkenfracturen in het kleinere bekken en wordt veroorzaakt door

Verwondingen aan de urethra

Urethra-trauma kan worden veroorzaakt door bekkenfracturen, doffe perineale verwondingen (bijvoorbeeld door abnormaliteiten in het trauma van de urethra) of door abnormaliteiten in het trauma van de urethra (bijvoorbeeld abnormaliteiten in het trauma van de urethra). Dit omvat vallen van een hoogte, trappen) evenals indringende verwondingen veroorzaakt door een mes of vuurwapen. Soms wordt de urethra beschadigd tijdens operaties aan organen in de nabije omgeving. Er kan letsel aan de urethra optreden.

Bartter’s team

Bartter’s band behoort tot de groep van zogenaamde “Bartenders”. Tobulopathie, een zeldzame aandoening van de functie van de nierspiralen. De oorzaak is een aangeboren defect in de reabsorptie van natrium- en kaliumionen op het Henli-lusniveau, resulterend in overmatig verlies van kaliumionen in de urine, waardoor de concentratie van kalium in het bloedserum wordt verlaagd, wat op zijn beurt tot ontwikkeling leidt.

Ureter verwondingen

Doffe urineleetsels leiden zelden tot diepere schade (in het bijzonder treden verhoogde afwijkingen op bij kinderen en het segment dat het nierbekken verbindt met de uitbarstingen van de urineleider). De ernstigste schade aan de urineleider treedt op na een open en doordringende verwonding, b.v. wanneer de urineleider is beschadigd door een brand. als een resultaat van een schot (elke wond van dit personage, gevormd als resultaat.

Nierletsel

Nierblessures kunnen optreden in het open mechanisme (meestal na het fotograferen of als gevolg van steekwonden met een mes of een wit wapen). Het vaak ontwikkelende niertrauma in dit mechanisme gaat gepaard met verwondingen aan andere organen die zich binnen het peritoneum bevinden. Gesloten verwondingen, aan de andere kant, worden veroorzaakt door verkeersongevallen of sterke invloeden op de omgeving.

Collectieve nier kook

Crowberry van de nier is een ontstekingsaandoening die voornamelijk in de schors van de nieren aanwezig is. Focale en beperkte infectie veroorzaakt necrose en inflammatoire infiltratie. Staphylococcus aureus, een staphylococcus aureus, is de meest voorkomende bacterie die verantwoordelijk is voor de nierziekte. van een olie-uitbraak.

Glomerulopathie LipoProteinowa

LipoProtein glomerulopathie is een renale glomerulopathie die wordt gekenmerkt door de accumulatie van LipoProtein in hun structuren, wat resulteert in het optreden van nefrotisch syndroom met een progressief verlies van glomerulaire filtratiefunctie. Sommige patiënten kunnen ook periodieke hematurie hebben. Oorzaken van LipoProtein glomerulopathie Glomerulopathy.

prostaat steen

Prostaat-steen is een ziekte die voornamelijk voorkomt bij mannen ouder dan 50 jaar. De afwijkingen ontstaan in de glandulaire spoelen en bellen van de prostaat als een gevolg van het naast elkaar bestaan van een belemmering in de uitstroom van bellenafscheiding, die gewoonlijk wordt geassocieerd met postinflammatoire vernauwingen of compressie door adenoom. Stenen kunnen ook zijn.

Hoefijzerwang

De nier van het hoefijzer is een aangeboren afwijking die ontstaat als gevolg van de binding van de twee laatste nieren tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Het komt voor met een frequentie van één keer in honderden geboorten. Bij sommige pasgeborenen worden extra afwijkingen gevonden, waaronder andere systemen: bot, cardiovasculair en digestief. Daarnaast kunnen verschillende organismen naast elkaar bestaan met de nier van het hoefijzer.

Chronische pyelonefritis

Chronische pyelonefritis is een infectie van het nierparenchym die nog lange tijd aanhoudt. De meeste gevallen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van andere pathologieën in de urinewegen. Als gevolg van de aanhoudende ontsteking van de nieren gedurende een lange tijdsperiode, ontwikkelen zich littekens die de kelkvervormingen veroorzaken.

Nierzetmeel

Nierzetmelen of schraperglomerulopathie zijn ziekten van glomerulonefritis die het gevolg zijn van de afzetting van onoplosbare vezelachtige eiwitten in hun structuren, die amyloïden worden genoemd. Deze stoffen komen extracellulair voor in veel lichaamssystemen. Verschillende vormen van de ziekte werden onderscheiden, afhankelijk van de symptomen.

Secundaire mesangious glomerulonefritis

Secundaire mesangistische glomerulonefritis is een secundaire glomerulopathieziekte voor de basisziekten waarbij sommige patiënten nierlesies ontwikkelen. De meest voorkomende oorzaak van secundaire glomerulonefritis is secundaire IgA-nefropathie.

Secundaire submicroscopische glomerulonefritis

Secundaire submicroscopische glomerulonefritis is een zeldzame ziekte die behoort tot de inflammatoire toestand van de glomeruli en optreedt bij nefrotisch syndroom. Een histologisch onderzoek van het weefsel verzameld tijdens nierbiopsie onthult typische veranderingen, die ook worden waargenomen in de primaire submicroscopische vormen van glomerulonefritis. Oorzaken.

Anemie bij chronisch nierfalen

Bloedarmoede bij chronisch nierfalen is een complicatie van de verminderde functie van deze organen en blijft lange tijd bestaan. Een kenmerkende vorm van bloedarmoede, waargenomen bij patiënten met nierdisfunctie, is norethocytische anemie en normaal gekleurde bloedarmoede. De incidentie van anemie bij chronisch nierfalen is duidelijk.

Urine septicaemia

Urinaire septikemie wordt veroorzaakt door infectieuze factoren die zich vermenigvuldigen in het urogenitale systeem. De meest voorkomende bacteriën die de ziekte veroorzaken zijn aerobe Gram-negatieve bacteriën, zoals Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa en Proteus vulgaris. Oorzaken.

Secundaire membraan – Spatulente glomerulonefritis

Secundaire glomerulonefritis is een ontstekingsziekte die voorkomt in de glomeruli van de nieren die zich kunnen ontwikkelen in de loop van verschillende ziekten. Veranderingen in de nieren worden veroorzaakt door de opeenhoping van immuuncomplexen in deze organen, wat gepaard gaat met de ontwikkeling van symptomen van de urinewegen. Oorzaken van secundaire splitsing van membranen.

Ontsteking van de urineblaas

Blaasontsteking is een veel voorkomende ziekte, vooral bij vrouwen. De acute toestand ontwikkelt zich als een gevolg van de verspreiding van micro-organismen uit de lagere delen van de urinewegen (dit is de zogenaamde “microbiële route”). oplopende route). Een typisch kenmerk van een infectie is een neiging tot terugval en binnen het eerste jaar na het detecteren van een afwijking, wordt de infectie zelfs weer zichtbaar.

Secundaire snel voortschrijdende glomerulonefritis

Secundaire snel voortschrijdende glomerulonefritis, ook wel secundaire extraefriet glomerulonefritis genoemd, is een diverse groep glomerulopathische ziekten die zich ontwikkelen als gevolg van het naast elkaar bestaan van een andere ziekte, meestal systemisch. Histologische veranderingen omvatten extra-ephranische spasmen met de aanwezigheid van halve manen in hierboven.

Achterste spoilerklep

De achterste spoelklep is een ziekte die ontstaat als gevolg van de vorming van slijmvliesmembranen, waardoor goed urineren wordt voorkomen. De achterste spoelklep loopt van de zaadheuvel tot de wanden van de urethra in de onderarm. Als de aanwezigheid van een achterste spoelklep leidt tot lichte vernauwing, als gevolg van extra spanning tijdens de paring, dan.

Nierbekken Dystopia

De bekkendystopie van de nier is gebaseerd op de incorrecte plaatsing van dit orgaan. Een kenmerkend kenmerk is dat de nier niet wordt teruggegeven tijdens het spiraaltje. De lengte van de vaten en urineleider is geschikt voor de locatie van het orgel. Tijdens de ontwikkeling van de baarmoeder stromen de nieren langs de wervelkolom naar het lendegebied en keren terug.

Urethra spoelsteen

Urethra coil stone is een zeldzame ziekte die alleen voorkomt in gevallen waarbij de coil is beschadigd of gewijzigd. De meest voorkomende afwijkingen in de vorming van stenen in de urethra zijn vernauwingen, divertikels en vreemde lichamen. Bovendien kunnen andere stoornissen vatbaar zijn voor de ontwikkeling van urinewegstenen. Symptomen van urethra spoel steen Kamica.

Blaasstenen

Blaasstenen zijn een aandoening die meestal wordt veroorzaakt door sub-bullary obstructies in de urinewegen, waaronder neurogene stoornissen, goedaardige prostaatproliferatie, stenose van de blaashals, urethra stenose en vele andere oorzaken (bijv. Afwijkingen in de urinewegen, afwijkingen in de urinewegen, afwijkingen in de urinewegen, afwijkingen in de urinewegen). urineweginfecties of vreemde lichamen in de blaas, zoals

Acute pyelonephritis

Acute pyelonefritis is een ziekte die de nierpulp, miskelken, nierkorrels en urineleider aantast. Het meest voorkomende micro-organisme dat de infectie veroorzaakt, is de Escherichia coli coli. Infectie wordt meestal veroorzaakt door pathogene stammen afkomstig uit de lagere urinewegen. Risicofactoren bij acute pyelonics.

ureterocele

Ureterocele is de cystische punt van de urineleiders. Ecotopische ureterolen bestaan naast het defect van het dubbele urinekanaal, de uitlaat wordt meestal nauwkeurig bepaald en belemmert de afvoer van ureterus, wat resulteert in dilatatie van de bovenste urinewegen. Rechte ureterocellen zijn altijd van toepassing op één ureter. Symptomen van ureterocellen Afhankelijk van de grootte van de laesie.

Stenose van meisjes van de buitenste uitlaat van de urethra

De stenose van de uitwendige urineleideruitgang bij meisjes heeft de vorm van een ring van bindweefsel, die zich verder langs de vrouwelijke urethra bevindt. De reden voor de stenose van de externe afvoer van urethra bij meisjes is waarschijnlijk het hoge niveau van oestrogeen tijdens de zwangerschap bij de moeder, die op de foetus inwerkt, veroorzaakt het optreden van dit ontwikkelingsdefect.

Secundaire glomerulonefritis

Secundaire glomerulopathische glomerulonefritis behoort tot de groep van glomerulopathieën, die zich ontwikkelen in de loop van andere toestanden en ziekten. Bij de ziekte worden histologische veranderingen waargenomen, zoals die waargenomen in primaire membraan glomerulonefritis. Oorzaken van secundaire glomerulonefritis Secundaire glomerulonefritis.

Ontsteking van de urethra

Urinaire spoelontsteking is een ziekte die het gevolg is van infectie met micro-organismen die gonorrhoeae (Neisseria gonorrhoeae) of niet-tuberculaire (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis en andere pathogene stammen) infectie veroorzaken. Urinewegontsteking kan zelfs in de helft van de gevallen geen klinische symptomen veroorzaken.

Nierabces en peri-renale abcessen

Nierbrandwonden worden veroorzaakt door de verspreiding van micro-organismen via de bloedbaan of als een complicatie van pyelonefritis. Het periapische abces is het gevolg van een scheuring van het nierabces in de ruimte rond dit orgaan. Als het nierabces en het periapicale abces tussen de fibreuze zak van de nier en de renale fascia rollen, is dit het geval.

Ruwe olie

Cystonesia is de aanwezigheid van purulente urine in de verwijde kelken en pellets van de nieren, vergezeld door een ontsteking van de nieren. Olie veroorzaakt chronische afwijkingen van de epinefritis worden veroorzaakt door hydronefrose, wat vaak wordt waargenomen bij patiënten met nierstenen of urethra, of beide.

Secundaire focale segmentale glomerulonefritis

Secundaire focale segmentale glomerulonefritis is een ziekte die behoort tot secundaire glomerulopathieën, dwz ziekten van de nier glomerulonefritis, die zich ontwikkelen als een gevolg van hun schade door verschillende factoren, bijv.: De nier glomerulopathie, de ziekte van de nieren glomerulonefritis, de ziekte van de nier glomerulonephritis , de ziekte van de nier glomerulonefritis. toxinen, infectieziekten of hyperfiltratie. Oorzaken van gesegmenteerde glomerulonefritis in secundaire focale lengte Secundaire brandpuntsafstanden.

Verdubbeling van de bovenste urinewegen

Bovenste urinekanaalverdubbeling heeft de vorm van een dubbele of gespleten ureter, die in principe geen misvormingen zijn, maar afzonderlijke anatomische varianten. Nadelen worden niet totdat ze de oorzaak zijn van urinewegaandoeningen of gerelateerde klinische symptomen. De vormen van verdubbeling van de bovenste urinewegen zijn voltooid.

Ingebouwde hydrocephalus

Ingeboren hydronefrose is een aangeboren vernauwing van de pelvico-urinaire overgang, die een ontwikkelingsstoornis is met het moeilijke transport van urine van de nier naar de urineleider. In de loop van congenitale hydronefrose wordt een vernauwde sectie van de ureter waargenomen onder het nierbekken, die abnormale uitstroom van urine veroorzaakt. Deze toestand resulteert in stagnatie in het systeem.

Autosomaal recessieve nier-multiplecytopenie

Autosomaal recessieve nierpolycytopenie is een zeldzame aandoening. De oorzaken van de onregelmatigheden zijn niet volledig verklaard. Het is waarschijnlijk dat de overerving niet genderspecifiek is. Cysten worden gevormd door de groei van de interstitiële secties van de verzamelkanalen. Symptomen van autosomaal recessief autosomaal niermultiplex.

Ziekte van afzettingen van monoklonale immunoglobulines

Monoklonale immunoglobuline-depotziekte is een ziekte die ontstaat als gevolg van de ophoping van granulaire afzettingen van antilichamen in de glomerulaire structuren van antilichamen tegen de nieren, resulterend in de vorming van het zogenaamde “ziektesyndroom”. knollen verharding van glomeruli. Deze massa’s verschillen van die waargenomen in de schraper in de afwezigheid van metachromatische kleuring en chaotische verdeling.

Autosomaal dominante renale multiplecytopenie

Autosomaal dominante renale multiplecytosis is een ziekte die vaker voorkomt dan dezelfde ziekte, maar op een recessieve manier wordt overgeërfd. In westerse landen is het verantwoordelijk voor een paar procent van alle patiënten die in aanmerking komen voor niertransplantatie. De ziekte wordt vooral vaak waargenomen bij mensen van het Kaukasische ras, de afwijkingen treden eenmaal per jaar op.

Het team van Gitelman

Gitelman-syndroom is een ziekte van het urinewegstelsel, namelijk een aandoening van het functioneren van nierspoelen (tobulopathie). De afwijkingen zijn gerelateerd aan defecten in het transport van de stof in de spoel als gevolg van genetische mutaties op chromosoom 16. Het syndroom van Gitelman wordt op een autosomaal recessieve manier overgeërfd. Het zou het geval moeten zijn.

De Fanconi-groep

Fanconi-syndroom is een ziekte die wordt veroorzaakt door de storing van proximale nierspoelen, wat betreft de reabsorptie van aminozuren, glucose en fosfaten. Bij sommige patiënten is ook de absorptie van bicarbonaten, urinezuur, citraten, eiwitten met laag molecuulgewicht en sommige elementen (bijvoorbeeld het carbonaat, het carbonaat, het citroenzuur, het eiwit en de elementen in het lichaam) verstoord. magnesium, calcium, kalium) en.

Nefropathie van dunne basale membranen

Nefropathie van dunne basale membranen, of milde familiehematurie, is een nierziekte waarbij een lagere dikte van het basismembraan wordt gevonden als onderdeel van de capillaire vaten van glomerulaire glomeruli. In de loop van de nefropathie van dunne basale membranen zijn er geen andere abnormaliteiten binnen de glomerulusstructuur. Nefropathie van dunne films.

Ingeboren nefrotische syndromen

Ingeboren nefrotische syndromen zijn ziekten die zich manifesteren als een resultaat van genetische factoren die verband houden met het optreden van abnormaliteiten in het filtratiemembraan van de glomerulus. In de afgelopen jaren zijn genen gelokaliseerd waarvan de mutaties verantwoordelijk zijn voor het optreden van verstoringen in de structuur van de breukmembraancomponenten of in de cellen zelf.

Fabrieksziekte

Fabric Disease is een genetische ziekte die gepaard gaat met de overdracht van abnormale genen naar X-chromosomen. De oorzaak van deze afwijkingen is het tekort aan het enzym, het zogenaamde “voedingsenzym”. alfa-galactosidase, een stof die voorkomt in lysosomen. Enzymatische aandoeningen leiden tot overmatige ophoping van glycosfingolipiden in lichaamsweefsels en -vloeistoffen.

Mycose van de urinewegen

Mycose van de urinewegen is momenteel geen zeldzame infectieuze aandoening van de urinewegen. De meest voorkomende oorzaak van infectie is Candida albicans. Eenvoudige infecties, die alleen beperkt zijn tot de urineblaas, alsook die van een complexe aard, d.w.z. die welke verband houden met de bovenste urinewegen, worden vaak gevonden. Risicofactoren voor mycosis van de urinewegen.

Infecties van de urinewegen tijdens de zwangerschap

Zwangere urineweginfecties zijn een van de meest voorkomende ziekten die gepaard gaan met en gepaard gaan met zwangerschap. Urineweginfecties komen over het algemeen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen vanwege de anatomische verschillen tussen de twee geslachten in de structuur van de urinewegen. Het optreden van infecties is gerelateerd aan de seksuele activiteit van vrouwen, zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de zwangerschap.

Tuberculose in de urinewegen

Tuberculose van de urinewegen is een infectie die zich via de bloedbaan verspreidt. Veranderingen in de nieren worden slechts 5-15 jaar na het begin van de primaire infectie waargenomen. Tuberculose van de urinewegen is geen veel voorkomende ziekte. Bij een aanzienlijk percentage van de patiënten die werden behandeld met urinewegtuberculose, worden naast elkaar bestaande veranderingen in de longen waargenomen.

Geelkorrelige pyelonephritis

Geelkorrelige pyelonefritis is een chronische vorm van pyelonefritis, die meestal wordt veroorzaakt door Escherichia coli coli of Proteus mirabilis. Risicofactoren voor geelzucht en bekkenpyronefritis Bloedarmoede kan in verband worden gebracht met deze afwijking.

Nier glucosurie

Nierglucosurie behoort tot de groep van ziektes die naar de ziekteverwekkers worden geroepen. Dit zijn zeldzame aandoeningen van de nierspiraal met normale of slechts licht verminderde glomerulaire filtratie. Nierglucose wordt veroorzaakt door een aangeboren en geïsoleerde verstoring van de glucoseopname in de nierspiraal die zich dichter bij de nier bevindt, wat zich uit in de uitscheiding van grotere.

cystinurie

Cystinurie behoort tot de to-pathopathie, d.w.z. ziekten van nierspoelen, waarbij de ontwikkeling van stoornissen in hun functioneren plaatsvindt. De ziekte is aangeboren en wordt veroorzaakt door afwijkingen in het transportsysteem van de nierspoelen en het maagdarmkanaal. Deze defecten betreffen cystine en aminozuren (lysine, arginine en ornithine) opgebouwd uit twee basen. Cystinurie komt voor met.

Rechte renaal ureum

Rechte urethra is een ziekte van de nierspoelen, die hun juiste functie niet vervullen, omdat hun reactie op het vasopressine-hormoon verstoord is. Afhankelijk van de mate van urineconcentreerdefect, werden gedeeltelijke en totale vormen onderscheiden. De niervorm van heteroïde De niervorm van hetero ureum kan aangeboren of verworven zijn. W.

Marjoleine Nines
Over Marjoleine Nines 477 Artikelen
In het geval van Marjoleine Nines valt meer dan alleen op te letten, maar de twee grootste dingen die je moet weten, zijn dat ze sceptisch en empathisch zijn."" Natuurlijk zijn ze ook vooruitziend, rechtop en gevoelig, maar deze zijn ook in balans door haatgevoelig te zijn . Haar attente aard is echter waar ze zo bekend om is. Vaak zullen mensen erop rekenen en haar tolerantie vooral wanneer ze troost of steun nodig hebben. Niemand is perfect natuurlijk en Marjoleine heeft ook veel minder gunstige eigenschappen. Haar onaangename aard en obsessieve aard veroorzaken veel grieven op vaak persoonlijke niveaus. Gelukkig schittert haar empathie op de meeste dagen helderder.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*